อัลบั้ม รพ.มทส. จัดเสวนา " การใช้กัญชาทางการแพทย์ "


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. จัดเสวนา " การใช้กัญชาทางการแ...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. จัดเสวนา " การใช้กัญชาทางการแพทย์ "

รพ.มทส. จัดเสวนา " การใช้กัญชาทางการแพทย์ " วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 11 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.มทส. รพ.มทส. จัดการอบรมเสวนาในหัวข้อ " การใช้กัญชาทางการแพทย์ " โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และการวิจัยได้รับการรับรองในประเทศไทย การออกกฎหมาย ว่ากัญชาและกระท่อมที่ปลูกในท้องถิ่นสามารถนำมาใช้ทางการแพทย์โดยที่แพทย์ให้การยอมรับ


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี