อัลบั้ม การอบรม "บริการด้วยใจ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์" รุ่นที่ 18-19


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรม "บริการด้วยใจ สื่อสารอย่างสร้างส...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรม "บริการด้วยใจ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์" รุ่นที่ 18-19

24 กันยายน 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ (ESB) ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ รพ.มทส.ทุกท่าน (รุ่นที่ 18-19) วิทยากรโดย คุณเดชากรณ์ สำราญดี หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร รพ.มทส. กิจกรรมเต็มไปด้วยบรรยากาศสนุกสนาน ผู้เข้ารับการอบรมยิ้มแย้มและให้ความร่วมมือกิจกรรมเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี