โรคทางระบาดวิทยาที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับโรค SUTH

โรค / จำนวนผู้ป่วย